CÔNG BỐ CUỘC THI

CÔNG BỐ CUỘC THI “KHÁT VỌNG VIỆT NAM: ĐƯA PHAN THIẾT TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH MICE VÀ DU LỊCH WELLNESS HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2045”  Ngày 10/09/2022, cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch Mice và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” đã […]