Liên hệ

CUỘC THI “KHÁT VỌNG VIỆT NAM

ĐƯA PHAN THIẾT TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH MICE VÀ WELLNESS HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2045″ 

CONTEST LAUNCHING CEREMONY VIET NAM’S ASPIRATION TUNING PHAN THIET INTO THE WORLD’S LEADING DESTINATION FOR MICE AND WELLNESS TOURISM BY 2045

SỐ ĐIỆN THOẠI

0834-122-222